Akademickie Biuro Karier oraz Biblioteka Główna Politechniki Opolskiej zapraszają studentów i pełnoletnich uczniów szkół ponadgimnazjalnych do udziału w grze miejskiej TWISTER, planowanej na 20 października.

Tematyka gry zainteresuje wszystkich studentów bez względu na studiowany kierunek – gra ma na celu przygotowanie młodych osób do wyzwań stawianych przez współczesny rynek pracy.

Więcej informacji znajdą Państwo na stronie ABK: https://abk.po.edu.pl/aktualnosc,1179/nadciaga_twister__wez_udzial_w_grze_miejskiej_i_zgarnij_atrakcyjne_nagrody.htm

lub na Facebook’u: https://www.facebook.com/akademickie.b.karier/photos/a.1560341964223803.1073741826.1560341924223807/1972925699632092/?type=3&theater

Dnia 29.06.2017 r. na Wydziale Elektrotechniki, Automatyki i Informatyki Politechniki Opolskiej odbyło się pożegnanie długoletnich pracowników wydziału, w związku z ich odejściem na emeryturę™. Pożegnano:


 -prof. dr hab. inż. Annę Walaszek-Babiszewską, która pracował‚a w Instytucie Informatyki;


- mgr inż. Teresę Wiś›niewską, która pracowała w Instytucie Informatyki;


- mgr inż. Leszka Chojnickiego, pracują…cego w Instytucie Automatyki.

Pan Leszek przepracował‚ 43 lata. Pracował‚ na stanowisku technicznym, w szczególności jako specjalista elektryk. Doceniamy jego pracę™ i zaangażowanie  a fachowości i solidnoś›ci będzie nam bardzo brakowało.

Poniżej zamieszczamy także zdjęcia pracowników jakie udało się wtedy wykonać. Niestety tego dnia bardzo mocno wiało, więc przepraszamy, że ktoś mógł zostać ujęty niefotogenicznie ;)  

 

Firma P&G uruchomiła właśnie rekrutację na płatne letnie praktyki w swoich zakładach w Łodzi. Praktykanci mają zagwarantowaną umowę o pracę na 3 miesiące oraz w związku iż będą pracować nad ambitnymi i realnymi projektami biznesowymi, otrzymają bardzo atrakcyjne wynagrodzenie pozwalające bez problemu utrzymać się w Łodzi. Link do letnich praktyk w fabryce Gillette w łodzi jest tutaj.

Ponadto firma zachęca do brania udziału w wydarzeniach organizowanych w fabryce Gillette w Łodzi (zapewniony nocleg i wyżywienie oraz zwrot kosztów dojazdu) tj.:

 •  Dni kobiet - link jest tutaj;
 •  Gry techniczne - link jest tutaj.

Wszystkie oferty P&G można znaleźć na ce.pgcareers.com.

W związku z powstaniem i ciągle jeszcze rozwijającą się formą ostateczną strony internetowej Instytutu Automatyki, przepraszamy za wszelkie niedogodności związane z korzystaniem z powyższej witryny. 

Instytut Automatyki

Dyrektor: dr hab. inż. Mirosław Szmajda, prof. PO

z-ca: dr inż. Jacek Korniak

       K1 – Katedra Systemów Sterowania i Automatyki Przemysłowej:

dr hab. inż. Wojciech Hunek, prof. PO kierownik katedry

dr inż. Jacek Korniak

dr inż. Daria Wotzka

dr inż. Janusz Wrzuszczak

mgr  inż. Paweł Majewski

 

       K2 – Katedra Inteligentnych Systemów Automatyki:

dr hab. inż. Krzysztof Bartecki kierownik katedry

prof. dr hab. inż. Ryszard Rojek

dr hab. Sergii Kaim, prof. PO

dr hab. inż. Mirosław Szmajda, prof. PO

dr inż. Karol Grandek

dr inż. Gerard Bursy

 

       K3 – Katedra Elektroniki i Metrologii:

dr hab. inż. Wiesław Tarczyński, prof. PO  kierownik katedry

prof. dr hab. inż. Volodymyr Khoma

dr hab. inż. Maria Wrzuszczak, prof. PO

dr inż. Sławomir Pluta

dr inż. Ryszard Kopka

 

      Pracownicy techniczni i administracyjni:

mgr inż. Leszek Chojnicki

mgr inż. Przemysław Korasiak

mgr inż. Marek Madej

mgr Monika Kucharska

 

Instytut pracuje nad następującymi tematami badawczymi:

 • badania i projektowanie układów sterowania o złożonej strukturze hierarchicznej i wielopoziomowej. Rozszerzanie możliwości zastosowań profesjonalnych pakietów komputerowych,
 • metody sztucznej inteligencji w zastosowaniach automatyki. Optymalizacja warunków pracy złożonych systemów dynamicznych,
 • sterowanie adaptacyjne i predykcyjne. Metodyka tworzenia algorytmów i ich implementacja. Sposoby realizacji regulatorów adaptacyjnych z nadzorem ekspertowym,
 • rozwiązywanie zagadnień optymalizacji z wykorzystaniem systemów wieloprocesorowych,
 • bezpieczeństwo systemów pomiarowych w środowiskach zagrożonych wybuchami,
 • opracowanie algorytmów optymalizacji przepływu i przepustowości w rozległych sieciach komputerowych,
 • projektowanie urządzeń, układów elektronicznych i systemów mikroprocesorowych dla potrzeb energetyki,
 • konfigurowanie oprogramowania rozproszonych systemów pomiarowych i sterowania, realizowanych na bazie sterowników programowalnych i mikroprocesorowych regulatorów wielofunkcyjnych oraz systemów sterowania nadrzędnego SCADA,
 • opracowanie algorytmów optymalizacji przepływu i przepustowości w rozległych sieciach komputerowych,
 • analiza i projektowanie światłowodowych struktur sieciowych do celów miernictwa przemysłowego,
 • opracowanie metod konduktometrii wiroprądowej w zastosowaniach do badań struktury materiałów i wyrobów,
 • rozwijanie specjalistycznego oprogramowania do komputerowego wspomagania procesu dydaktycznego z automatyki, elektroniki, metrologii i informatyki.
Badania prowadzone są przy współpracy m. in. z Instytutami: Automatyki Politechniki Śląskiej i Warszawskiej; Energetyki w Warszawie; Katedrą Automatyki Wydziału Elektrotechniki, Automatyki i Elektroniki Akademii Górniczo-Hutniczej w Krakowie; Zakładem Informatyki Wydziału Elektroniki Politechniki Wrocławskiej. Ponadto prowadzona jest współpraca zagraniczna z Fachhochschule Coblenz i Isny (Niemcy) oraz Katedrą Automatyki i Systemów Sterowania Państwowego Uniwersytetu Elektrotechnicznego w Sankt-Petersburgu.

Z dniem 1 stycznia 2017 nastąpiła zmiana struktury instytutów w ramach Wydziału Elektrotechniki, Automatyki i Informatyki. W związku z tym wyodrębnił się nowy Instytut Automatyki, którego dyrektorem jest dr hab. inż. Mirosław Szmajda, prof. PO.