Wiadomości uczelniane

Wydział Elektrotechniki, Automatyki i Informatyki
 1. Zapraszamy do zgłaszania prac inżynierskich i magisterskich do Konkursu Prac Dyplomowych Absolwentów Wydziału Elektrotechniki, Automatyki i Informatyki Politechniki Opolskiej. Termin zgłaszania prac upływa w dniu 16 listopada 2017 o godz. 12. Zgłoszenia prac wraz z recenzjami i, zwracanym po Konkursie, egzemplarzem pracy dyplomowej (wymagana ocena z recenzji nie niższa niż 4,5) można dokonać osobiście w pokoju P1-116 ul. Prószkowska 76 bud. 1 lub za pomocą poczty elektronicznej na adres a.gardecki@po.opole.pl. (w przypadku zgłoszenia drogą elektroniczną egzemplarz pracy dyplomowej należy dostarczyć do 16 listopada do godz. 12 do pokoju P1-116). Finał konkursu odbędzie się 22 listopada 2017 o godz. 16 w sali posiedzeń Rady Wydziału WEAiI w bud. 4 przy ulicy Prószkowskiej 76.

  Prace naszych absolwentów w ubiegłych edycjach Centralnego Konkursu Prac Dyplomowych SEP zajęły I i III miejsce. Szczegółówych informacji na temat konkursu udziela Przewodniczący Komisji ds. Młodzieży i Studentów Opolskiego Oddziału SEP dr inż. Arkadiusz Gardecki.

  >> Formularz zgłoszeniowy <

 2. Na stronie Narodowego Centrum Nauki została zamieszczona informacja dotycząca możliwości uczestniczenia w bezpłatnych warsztatach szkoleniowych z przygotowywania wniosków o finansowanie projektów badawczych.

 3. W ramach projektu Opolskie Szkolnictwo Zawodowe bliżej rynku pracy 2 realizowanego w ramach RPO WO 2014-2020 i współfinansowanego z EFS, młodzież ze szkół zawodowych i technicznych z województwa opolskiego uczestniczyła w zajęciach z Programowania z wykorzystaniem układów ARDUINO UNO.

  Czytaj więcej...

 4. 13 października 2017 roku przy okazji obchodów Dnia Edukacji Narodowej została podpisana umowa patronacka pomiędzy Politechniką Opolską a Zespołem Szkół Ogólnokształcących w Strzelcach Opolskich. Umowa ta rozszerza dotychczasową współpracę z szkołą o objecie patronatem Wydziału Elektrotechniki, Automatyki i Informatyki klas o profilu politechnicznym. 

  Dzięki patronatowi WEAiI uczniowie klas politechnicznych będą mogli korzystać z bazy i wyposażenia wydziału oraz brać udział w przedsięwzięciach organizowanych przez wydział. Dodatkowo wykładowcy z WEAiI poprowadzą część zajęć realizowanych w ramach rozszerzenia przedmiotów z zakresu programowania oraz robotyki.  

  Sygnatariuszami umowy byli: prof. dr hab. inż. Tomasz Boczar - Dziekan Wydziału Elektrotechniki, Automatyki i Informatyki, Jan Wróblewski - Dyrektor ZSO, Józef Swaczyna - starosta strzelecki oraz Waldemar Gaida - członek zarządu powiatu.

  Warto wspomnieć, że to pierwsza klasa patronacka z szkołą znajdującą się poza Opolem.