CZCIONKA:
KONTRAST:

Katedra Automatyki Wydziału Elektrotechniki Automatyki i Informatyki Politechniki Opolskiej

Aktualności

Jesteśmy uczelnią dobrze dostosowaną do potrzeb osób z niepełnosprawnościami.
Dostosowujemy budynki i sale wykładowe. Nasi Wykładowcy i pozostali pracownicy Politechniki Opolskiej wspierają niepełnosprawnych studentów w zdobywaniu wiedzy i wymarzonego zawodu.
Nowy "Akademicki kwadrans" TVP3 Opole, a w nim:

 • nowy Samorząd Studencki Politechniki Opolskiej,
 • od 5:27 znajduje się materiał o pasji jednego z naszych studentów z Wydziału Elektrotechniki, Automatyki i Informatyki, naszego studenta 3 roku kierunku informatyka. Pan Michael Jonek uprawia kolarstwo szosowe, jest członkiem IKS FENIKS OPOLE.

 

Wykorzystanie bazy laboratoryjnej katedry umożliwia rozwiązywanie praktycznych zadań z zakresu modelowania, identyfikacji, analizy i syntezy układów sterowania procesami ciągłymi oraz dyskretnymi. W tym celu wykorzystuje się głównie stanowiska laboratoryjne firmy INTECO:

 • trójwymiarową suwnicę przemysłową,
 • wahadło odwrócone,
 • serwomechanizm,
 • dwurotorowy system aerodynamiczny,
 • lewitację magnetyczną,
 • system wielozbiornikowy,
 • dźwig typu żuraw.

Oferta usługowa katedry obejmuje m.in.:

 • modelowanie oraz identyfikację złożonych obiektów i procesów przemysłowych na potrzeby syntezy kompleksowych systemów sterowania;
 • projektowanie układów diagnostyki przemysłowej;
 • projektowanie i automatyzację linii technologicznych z użyciem robotów przemysłowych, sterowników programowalnych oraz paneli wizualizacyjnych;
 • badania i projektowanie układów automatyki przemysłowej działających w oparciu o elementy i urządzenia pneumatyczne oraz elektropneumatyczne firmy FESTO;

Oferta badawczo-wdrożeniowa Katedry Automatyki, przy wsparciu doświadczonego zespołu, ma ścisły związek z prowadzonymi zaawansowanymi, wieloobszarowymi pracami, umożliwiającymi kompleksowe realizacje w zakresie:

 • identyfikacji złożonych obiektów sterowania, analizy i syntezy wielowymiarowych systemów sterowania predykcyjnego, adaptacyjnego oraz odpornego obiektami liniowymi i nieliniowymi, jak również frakcyjnymi (np. optymalizacja systemów bezprzewodowej transmisji danych oraz sieci komputerowych);
 • badań efektywności metod opartych na sztucznej inteligencji, jak również hybrydowych, do celów syntezy sterowania i projektowania układów diagnostyki obiektów przemysłowych;
 • modelowania matematycznego oraz komputerowego do celów diagnostyki i syntezy sterowania układami m.in. z czasoprzestrzenną dynamiką, w których zachodzą zjawiska transportu masy oraz energii, opisane równaniami różniczkowymi cząstkowymi typu hiperbolicznego (np. modelowanie procesów zachodzących w wymiennikach ciepła, rurociągach przesyłowych, czy też elektrycznych liniach transmisyjnych);