Oferta usługowa instytutu obejmuje m.in.:

  • modelowanie oraz identyfikację złożonych obiektów i procesów przemysłowych na potrzeby syntezy kompleksowych systemów sterowania;
  • projektowanie układów diagnostyki przemysłowej;
  • projektowanie i automatyzację linii technologicznych z użyciem robotów przemysłowych, sterowników programowalnych oraz paneli wizualizacyjnych;
  • badania i projektowanie układów automatyki przemysłowej działających w oparciu o elementy i urządzenia pneumatyczne oraz elektropneumatyczne firmy FESTO;
  • projektowanie interfejsów HMI, SCADA oraz aplikacji sterowania binarnego z wykorzystaniem sterowników programowalnych;
  • realizację i przetwarzanie pomiarów wielkości elektrycznych i nieelektrycznych, w tym sygnałów biologicznych;
  • prowadzenie szkoleń z zakresu szeroko pojętej automatyki przemysłowej;
  • doradztwo w zakresie projektowania systemów sterowania opartych na technologii BCI;
  • wykonawstwo ekspertyz.