Oferta badawczo-wdrożeniowa Instytutu Automatyki, przy wsparciu doświadczonego zespołu, ma ścisły związek z prowadzonymi zaawansowanymi, wieloobszarowymi pracami, umożliwiającymi kompleksowe realizacje w zakresie:

 • identyfikacji złożonych obiektów sterowania, analizy i syntezy wielowymiarowych systemów sterowania predykcyjnego, adaptacyjnego oraz odpornego obiektami liniowymi i nieliniowymi, jak również frakcyjnymi (np. optymalizacja systemów bezprzewodowej transmisji danych oraz sieci komputerowych);
 • badań efektywności metod opartych na sztucznej inteligencji, jak również hybrydowych, do celów syntezy sterowania i projektowania układów diagnostyki obiektów przemysłowych;
 • modelowania matematycznego oraz komputerowego do celów diagnostyki i syntezy sterowania układami m.in. z czasoprzestrzenną dynamiką, w których zachodzą zjawiska transportu masy oraz energii, opisane równaniami różniczkowymi cząstkowymi typu hiperbolicznego (np. modelowanie procesów zachodzących w wymiennikach ciepła, rurociągach przesyłowych, czy też elektrycznych liniach transmisyjnych);
 • badań efektywności i rentowności odnawialnych źródeł energii, w szczególności elektrowni wiatrowych, mikrowiatraków oraz ogniw fotowoltaicznych. Prace prowadzone są w kierunku budowy i wdrażania systemów pomiarowych i akwizycji danych, wykorzystujących technologie internetowe oraz transmisji danych GSM, a także w zakresie oceny jakości regulacji wspomnianych systemów;
 • automatyzacji procesów przemysłowych z wykorzystaniem sterowników programowalnych PLC oraz wybranych infrastruktur sieci przemysłowych. Prace dotyczą m.in. projektowania sieci z uwzględnieniem mechanizmów i protokołów komunikacji: MPI, Asi, Modbus, Profibus DP, Profinet, S-Bus oraz TCP/IP;
 • optymalizacji struktur sieci przemysłowych oraz transferu telegramów w układach rozproszonych oraz projektowania aplikacji sterowania binarnego z wykorzystaniem sterowników S7-200, S7-300 oraz S7-1200 (np. w układach regulacji systemów HVAC);
 • projektowania interfejsów HMI oraz SCADA;
 • badań rozwojowych oraz wdrożeń metod i technologii z użyciem interfejsów mózg-komputer, a w szczególności zastosowań neuroinformatyki w automatyce, w tym do sterowania robotami mobilnymi. Proponuje się także rozwiązania łączące technologię interfejsów mózg-komputer z rozszerzoną rzeczywistością w oparciu o technologię HMD, jak również podejmuje się realizację prac w obszarze wykorzystania metod bazujących na neuromarketingu internetowym do celów budowy zoptymalizowanych interfejsów użytkownika.

Oferta usługowa instytutu obejmuje m.in.:

 • modelowanie oraz identyfikację złożonych obiektów i procesów przemysłowych na potrzeby syntezy kompleksowych systemów sterowania;
 • projektowanie układów diagnostyki przemysłowej;
 • projektowanie i automatyzację linii technologicznych z użyciem robotów przemysłowych, sterowników programowalnych oraz paneli wizualizacyjnych;
 • badania i projektowanie układów automatyki przemysłowej działających w oparciu o elementy i urządzenia pneumatyczne oraz elektropneumatyczne firmy FESTO;
 • projektowanie interfejsów HMI, SCADA oraz aplikacji sterowania binarnego z wykorzystaniem sterowników programowalnych;
 • realizację i przetwarzanie pomiarów wielkości elektrycznych i nieelektrycznych, w tym sygnałów biologicznych;
 • prowadzenie szkoleń z zakresu szeroko pojętej automatyki przemysłowej;
 • doradztwo w zakresie projektowania systemów sterowania opartych na technologii BCI;
 • wykonawstwo ekspertyz.

Wykorzystanie bazy laboratoryjnej instytutu umożliwia rozwiązywanie praktycznych zadań z zakresu modelowania, identyfikacji, analizy i syntezy układów sterowania procesami ciągłymi oraz dyskretnymi. W tym celu wykorzystuje się głównie stanowiska laboratoryjne firmy INTECO:

 • trójwymiarową suwnicę przemysłową,
 • wahadło odwrócone,
 • serwomechanizm,
 • dwurotorowy system aerodynamiczny,
 • lewitację magnetyczną,
 • system wielozbiornikowy,
 • dźwig typu żuraw.

Wymienione stanowiska laboratoryjne wyposażone są w interfejsy pomiarowo-sterujące oraz oprogramowanie do celów komunikacji z komputerem oraz środowiskiem MATLAB/Simulink. Proces projektowania oraz syntezy układów sterowania możliwy jest dzięki kartom RT-DAC, co umożliwia pracę systemów w czasie rzeczywistym.

Dodatkowo laboratorium wyposażone jest w stanowisko do badania i projektowania układów automatyki przemysłowej działających w oparciu o elementy pneumatyczne oraz elektropneumatyczne (FESTO). Dzięki dedykowanemu oprogramowaniu możliwe jest projektowanie, badanie oraz testowanie wspomnianych układów poprzez:

 • zastosowanie graficznego środowiska do tworzenia i symulacji układów elektropneumatycznych (FluidSIM) w czasie rzeczywistym lub w pracy krokowej,
 • wykorzystanie środowiska programistycznego CIROS przeznaczonego do konstruowania układów, linii i procesów technologicznych, zawierających m.in. komponenty elektropneumatyczne przedstawione w grafice 3D i pracujące w czasie rzeczywistym,
 • projektowanie i testowanie działania układów elektropneumatycznych zbudowanych z rzeczywistych komponentów.

Stanowisko do badania układów pneumatycznych i elektropneumatycznych umożliwia również:

 • zapoznanie się z budową siłowników jednostronnego i dwustronnego działania,
 • bezpośrednie i pośrednie sterowanie napędami pneumatycznymi za pomocą układów elektrycznych,
 • sterowanie zaworami rozdzielającymi ISO,
 • analizę obwodów pneumatycznych,
 • pomiar ciśnienia,
 • sterowanie pneumatycznymi elementami logicznymi,
 • sterowanie układami kombinacyjnymi,
 • zastosowanie układów czasowych,
 • sterowanie układami pracy ciągłej o charakterze pneumatyczno-oscylacyjnym,
 • zastosowanie sterowników w układach rzeczywistych oraz wirtualnych,
 • diagnostykę układów elektropneumatycznych.

Do celów sterowania układami elektropneumatycznymi wykorzystuje się sterownik przemysłowy PLC (SIMATIC S7-314C-2DP). W większości rozwiązań dotyczących stanowisk dydaktycznych zastosowano oprogramowanie, sterowniki oraz moduły komunikacyjne firmy Siemens, pracujące pojedynczo bądź w sieci.

W laboratorium funkcjonuje również stanowisko umożliwiające zapoznanie się z budową, zasadą działania oraz programowaniem ramieniowego 6-osiowego robota przemysłowego Mitsubishi RV-2SD-16. Na stanowisku laboratoryjnym można m.in. realizować zadania:

 • programowania robota w trybie online oraz offline,
 • monitoringu ruchu,
 • automatyzacji procesu paletyzacji,
 • obsługi we/wy, obsługi przerwań, wielozadaniowości,
 • detekcji sytuacji kolizyjnych,
 • pracy robota w strefie ograniczonego ruchu i płaszczyzn niedozwolonych,
 • komunikacji z panelem operatorskim.

Ponadto oprogramowanie robota zawiera procedury i instrukcje do komunikacji z systemami wizyjnymi Cognex oraz National Instruments – LabView.

Na wyposażeniu instytutu znajduje się także urządzenie NeuroSky MindWave Mobile do realizacji pomiarów sygnału EEG, wykorzystywanego m.in. w sterowaniu.

W laboratorium prowadzone są również prace badawcze przez doktorantów i pracowników katedry w ramach uzyskiwania kolejnych stopni naukowych.

Obecnie planowana jest rozbudowa infrastruktury laboratoryjnej katedry dzięki aplikowanym grantom badawczym.