Oferta badawczo-wdrożeniowa Instytutu Automatyki, przy wsparciu doświadczonego zespołu, ma ścisły związek z prowadzonymi zaawansowanymi, wieloobszarowymi pracami, umożliwiającymi kompleksowe realizacje w zakresie:

  • identyfikacji złożonych obiektów sterowania, analizy i syntezy wielowymiarowych systemów sterowania predykcyjnego, adaptacyjnego oraz odpornego obiektami liniowymi i nieliniowymi, jak również frakcyjnymi (np. optymalizacja systemów bezprzewodowej transmisji danych oraz sieci komputerowych);
  • badań efektywności metod opartych na sztucznej inteligencji, jak również hybrydowych, do celów syntezy sterowania i projektowania układów diagnostyki obiektów przemysłowych;
  • modelowania matematycznego oraz komputerowego do celów diagnostyki i syntezy sterowania układami m.in. z czasoprzestrzenną dynamiką, w których zachodzą zjawiska transportu masy oraz energii, opisane równaniami różniczkowymi cząstkowymi typu hiperbolicznego (np. modelowanie procesów zachodzących w wymiennikach ciepła, rurociągach przesyłowych, czy też elektrycznych liniach transmisyjnych);
  • badań efektywności i rentowności odnawialnych źródeł energii, w szczególności elektrowni wiatrowych, mikrowiatraków oraz ogniw fotowoltaicznych. Prace prowadzone są w kierunku budowy i wdrażania systemów pomiarowych i akwizycji danych, wykorzystujących technologie internetowe oraz transmisji danych GSM, a także w zakresie oceny jakości regulacji wspomnianych systemów;
  • automatyzacji procesów przemysłowych z wykorzystaniem sterowników programowalnych PLC oraz wybranych infrastruktur sieci przemysłowych. Prace dotyczą m.in. projektowania sieci z uwzględnieniem mechanizmów i protokołów komunikacji: MPI, Asi, Modbus, Profibus DP, Profinet, S-Bus oraz TCP/IP;
  • optymalizacji struktur sieci przemysłowych oraz transferu telegramów w układach rozproszonych oraz projektowania aplikacji sterowania binarnego z wykorzystaniem sterowników S7-200, S7-300 oraz S7-1200 (np. w układach regulacji systemów HVAC);
  • projektowania interfejsów HMI oraz SCADA;
  • badań rozwojowych oraz wdrożeń metod i technologii z użyciem interfejsów mózg-komputer, a w szczególności zastosowań neuroinformatyki w automatyce, w tym do sterowania robotami mobilnymi. Proponuje się także rozwiązania łączące technologię interfejsów mózg-komputer z rozszerzoną rzeczywistością w oparciu o technologię HMD, jak również podejmuje się realizację prac w obszarze wykorzystania metod bazujących na neuromarketingu internetowym do celów budowy zoptymalizowanych interfejsów użytkownika.