dr hab. inż. Wojciech Hunek, prof. PO kierownik katedry

  dr inż. Jacek Korniak
 

dr inż. Daria Wotzka

  dr inż. Janusz Wrzuszczak
  dr inż. Paweł Majewski

 

 

 

 

 

 

Dr hab. inż. Krzysztof Bartecki, prof. PO kierownik katedry

W roku 1996 ukończył studia magisterskie o specjalności Automatyka i Metrologia Elektryczna w Wyższej Szkole Inżynierskiej w Opolu. W 2004 roku uzyskał stopień naukowy doktora nauk technicznych w dyscyplinie elektrotechnika, zaś w roku 2016 - stopień doktora habilitowanego nauk technicznych w dyscyplinie automatyka i robotyka. Aktualnie pracuje w Instytucie Automatyki Politechniki Opolskiej na stanowisku profesora nadzwyczajnego. Pełni funkcję kierownika Katedry Inteligentnych Systemów Automatyki.

Jest autorem oraz współautorem ponad 50 publikacji naukowych z zakresu modelowania i aproksymacji układów z czasoprzestrzenną dynamiką opisanych równaniami typu hiperbolicznego oraz zastosowania tzw. metod sztucznej inteligencji (głównie sztucznych sieci neuronowych) w zagadnieniach modelowania, identyfikacji oraz sterowania obiektami dynamicznymi.
  prof. dr hab. inż. Ryszard Rojek
  prof. dr hab. inż. Janusz Mroczka
  dr hab. Sergii Kaim, prof. PO (gościnnie)
  dr hab. inż. Mirosław Szmajda, prof. PO
 

dr inż. Karol Grandek

W roku 1973 ukończył studia magisterskie w zakresie automatyki i telemechaniki  na AGH w Krakowie, a na Uniwersytecie Jagiellońskim w 1972 ukończył Studium Kulturalno-Oświatowe. Pracę w Wyższej Szkole Inżynierskiej  Opole  podjął 1.10.1973 na stanowisku asystenta stażysty. W 1976 roku uzyskał stopień naukowy doktora nauk technicznych w Instytucie Cybernetyki Technicznej Politechniki Wrocławskiej. Aktualnie pracuje w Instytucie Automatyki Politechniki Opolskiej na stanowisku starszego wykładowcy.
Jest autorem oraz współautorem ponad 70 publikacji naukowych z zakresu modelowania systemów o parametrach rozłożonych, programowania sterowników mikroprocesorowych, komputerowych sieci przemysłowych oraz 8 skryptów  z zakresu automatyki i informatyki.

  dr inż. Gerard Bursy